zondag, december 20, 2015

oud nieuws

BRON


Vatican wil ruim 200 miljoen investeren in ziekenhuis 

VAT­I­CAANSTAD / MILAAN (RKnieuws.net) — Vol­gens Ital­i­aanse media is de H. Stoel bereid een bedrag tussen de 200 en de 400 miljoen euro te investeren in het noodli­j­dende Sint-Rafaëlsziekenhuis in Milaan.
Mor­gen wor­den in de bestu­ursraad van het zieken­huis, dat met grote schulden te kam­pen heeft, vier per­so­nen opgenomen die ban­den hebben met het Vat­i­caan. Het gaat onder meer om Ettore Gotti Tedeschi, voorzit­ter van ‘De Bank van het Vat­i­caan’ en Giuseppe Prof­iti, voorzit­ter van het Bam­bino Gèsu zieken­huis in Rome, dat eigen­dom is van de H. Stoel.

Het Sint-Rafaëlsziekenhuis in Milaan is een gerenom­meerd uni­ver­si­tair zieken­huis. Het werd in de jaren 1960 opgericht door priester Luigi Verzè.
ROME (RKnieuws.net) — Paolo Gabriele (46), de voor­ma­lige major­do­mus (but­ler) van paus Bene­dic­tus XVI gaat werken in Bam­bino Gesu, een kinderzieken­huis van het Vat­i­caan nabij de basiliek van Sint-Paulus-Buiten-de-Muren. Dat meld­den Ital­i­aanse media.Gabriele viel in onge­nade door de Vatileaks affaire, waar­bij vertrouwelijke doc­u­menten van de paus wer­den gekopieerd en aan de media wer­den doorge­speeld. Begin okto­ber werd hij tot 18 maan­den gevan­genis­straf vero­ordeeld, maar met Ker­st­mis kwam hij vrij toen de paus hem gratie ver­leende.


Leonard Freed  Roma 2000

an

clicca

wil

ruim200

miljoen

investeren


Geen opmerkingen: