donderdag, april 30, 2015

Hoeveel kost het en wie betaalt?

Eigen Kracht-conferenties zijn in bijna heel Nederland beschikbaar. Steeds vaker beseffen we dat burgers niet geholpen worden doordat overheid of organisaties de regie overnemen. Voor burgers is het essentieel de regie te voeren over hun eigen leven. Ook als het tegenzit is eigen regie en eigen kracht belangrijk. Veel gemeenten en provincies stellen dan ook hun burgers in staat in regie te blijven door voor hen een Eigen Kracht-conferentie te financieren. Ook zijn er hulpverleningsinstellingen die de rekening voor een Eigen Kracht-conferentie betalen. Het is ook voorgekomen dat een familie zelf wilde bijdragen.

Kosten

De kosten van Eigen Kracht-conferenties bedragen tussen € 1.900,- (conferenties bij leervragen) en € 4.500,- (conferenties voor een groep, wijk of buurt). Hiervoor gaat een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator (deze is niet in dienst bij de Eigen Kracht Centrale, overheid of hulpverleningsinstelling) aan de slag. De Eigen Kracht Centrale zorgt daarnaast voor de training van de Eigen Kracht-coördinatoren, coaching van de coördinatoren, allerlei praktische zaken voor de Eigen Kracht-coördinator (telefoon, e-mail, ondersteuning, administratie), de materialen voor de conferentie en alle contacten met overheid en hulpverleners om uit te leggen wat het werken vanuit de Eigen Kracht-visie betekent.

Waarde en opbrengsten

Tegenover de kosten van een Eigen Kracht-conferentie staan de opbrengsten. Die zijn voor een deel niet financieel, denk aan de snelheid waarmee er actie komt in de kring van mensen rond de hoofdpersoon, de directe verbetering van de situatie van betrokken kinderen en gezinnen, de grotere sociale cohesie en actieve betrokkenheid van familie en omgeving tijdens de Eigen Kracht-conferentie en bij de uitvoering van het plan.
En voor een groot deel zijn de opbrengsten juist wel financieel. Terwijl Eigen Kracht-conferenties niet op kostenbesparing zijn gericht, blijkt dat wel een belangrijke opbrengst te zijn. Uit onderzoek onder 100 gezinnen in Amsterdam bleek een besparing (na aftrek van de kosten van de Eigen Kracht-conferentie) van maar liefst 17 duizend euro per conferentie het resultaat. Ander onderzoek naar Multi Probleem Gezinnen laat per 100 gezinnen een (potentiele) besparing van maar liefst 4,8 miljoen euro zien. Voor de vele onderzoeken naar de opbrengsten van Eigen Kracht-conferenties, zie de link naar de onderzoeksresultaten in het menu in de linkerkolom.

Aanvraag en wie betaalt

Een regiomanager van de Eigen Kracht Centrale kijkt of een aanvraag past binnen de overeenkomsten die er zijn met overheden en instellingen. Is dit het geval, dan kan de organisatie van een Eigen Kracht-conferentie van start gaan. Wanneer iemand een plan nodig heeft en er is geen duidelijkheid over de financiering, dan zoekt de regiomanager samen met deze persoon naar een mogelijkheid.

Geen opmerkingen: