dinsdag, september 30, 2014

poesie album ... and no-one can take these rights away !

Dit album is van mij
zolang ik hoop te leven
....
...
Deze klacht dien ik niet slechts in mede namens mij zelf óók als verantwoordelijke ouder van mijn  kinderen in,
maar zeker ook als (klein) dochter van mijn ouders en mijn grootmoeder -
mede in namens mijn RK ouders zowel als mijn (niet RK ) grootmoeder, mijn moeders moeder. Deze laatste gezien haar rol in mijn ouderlijk gezin.


In de verwachting hiermee aan Uw termijn  en het mij voor de zekerheid gegeven advies te hebben voldaan


Waarbij mij voor nu slechts rest mijn zeer gemeende spijt uit te spreken tov. de Heer W. Stevens.
Het gebruik maken van deze procedure via Slachtofferhulp, na heel erg lang aarzelen tot eind juli 2014,  kan ik niet anders beleven dan een niet gewenste noch bedoelde afstand van diens rol in een walgelijk proces de afgelopen jaren. Ik hecht eraan op te merken dat ik hiervoor - voor zo ver mij bekend - ik niet anders dan waardering en respect heb c.q. kan hebben aangaande de voor de slachtoffers noodzakelijke oplossing.  Waarvoor mijn dank. Deze erkenning is ook voor mij persoonlijk van stevig belang geweest.

Geen opmerkingen: