dinsdag, september 02, 2014

UN condemns Vatican child abuse cover-up UN demands that all clergy known, or suspected to be, child abusers be removed from their posts immediately. Deetman IV

Vraag 4:
Welke verantwoordelijkheden neemt de overheid over van de ouders wanneer een kind uit huis wordt geplaatst?

Antwoord:
Tenzij er sprake is van ontheffing of ontzetting uit het ouderlijk gezag, zijn ouders te allen tijde – ook bij een ots of een uithuisplaatsing – verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Bij een uithuisplaatsing neemt de overheid niet de  verantwoordelijkheid voor de opvoeding over. Door de maatregel van ondertoezichtstelling met een uithuisplaatsing moeten de ouders wel de inmenging van een gezinsvoogd accepteren bij de opvoeding van hun kind.
Zoals hierboven in de antwoorden op de vragen 1 en 3 is aangegeven, moet de overheid ervoor zorgen dat alle betrokkenen (waaronder de gezinsvoogden, de pleegzorgwerkers en zorgaanbieders die nauw bij het gezin betrokken zijn) door goede wet- en regelgeving, heldere afspraken, goede opleidingen en verdere professionalisering van de jeugdsector in staat worden gesteld om de uitvoering van de ots en uithuisplaatsing in het belang van het kind zo goed mogelijk uit te voeren en gezin hierbij te ondersteunen. Dit moet ertoe leiden dat een uithuisplaatsing zo snel als dit verantwoord is, kan worden beëindigd en het gezin – zonodig ondersteund door het sociale netwerk en andere hulpverlening- zonder overheidsmaatregel zelf weer alle verantwoordelijkheden voor het onbedreigd opgroeien van het kind op zich kan nemen
.

Kinderen niet meteen terug naar ‘jihadgangers’
Als de voor jihadplannen gearresteerde ouders uit Huizen worden vrijgelaten, krijgen zij hun kinderen niet meteen terug. De Raad voor de Kinderbescherming (RvK) wil dan eerst onderzoeken of de kinderen veilig zijn bij hun ouders, ook als het OM besluit niet verder te vervolgen.

Een woordvoerder van de RvK: “Nu wij erbij zijn betrokken maken we onze
eigen afwegingen”.

Daartoe zal de Raad onder meer nagaan “of de kinderen iets hebben meegekregen van de ideeën van de ouders over het kalifaat”, aldus de woordvoerder. “We willen weten hoe ouders bij wie dit gedachtegoed leeft, de veiligheid van hun kinderen kunnen garanderen.”Kusje, met de groeten van mijn  grootmoeder

En die van Ana Solidaridad natuurlijkMisschien toch wel handig als de nederlandse kinderbescherming voortaan even op VN niveau overleegt indien zij eigenmachtig Internationale Mensen/Kinderrechtenverdragen wijzigt en de noodzaak verdragspartners uit te breiden?
Zou wel ´s een berg lijken én leipen kunnen schelen !

Met speciale dank namens de ´s werelds diplomatent en de ouders van vermoordde gijzelaars en andere inwoners van schilderswijken
Geen opmerkingen: