maandag, september 13, 2021

12 -10- 2021 SYMPOSIUM BELADEN ARCHIEVEN ONLINE, JURIDISCH EN ETHISCH BEZIEN


Project Collaborateurs online

Met het project 'Collaborateurs online. Erfgoedinstellingen, internet en beladen persoonsgegevens', mogelijk dankzij het Mondriaan Fonds, wordt een kader ontwikkeld voor het online beschikbaar stellen van persoonsgegevens van collaborateurs. Enerzijds moet het recht doen aan de behoefte van het publiek om kennis te nemen van de oorlogsgeschiedenis van familieleden of plaatsgenoten, anderzijds moet het rekening houden met de ethische en morele bezwaren van nabestaanden van daders en slachtoffers. De uitkomst van het project vormt het fundament voor een symposium over online beladen erfgoed in 2021.


> Dinsdag 12 oktober 2021 | 13 - 17 uur Livestream via: bit.ly/BeladenArchievenOnline <


Geen opmerkingen: