zaterdag, maart 13, 2021

7 POLITIEKE PARTIJEN ONDERTEKENEN STEMBUSAKKOORD

 

KLIK


Zie de maan schijnt 

Partijen sluiten stembusakkoord voor veilige digitalisering  met bescherming van rechtsstaat en mensenrechten.

Digitalisering móet hoog op de agenda! 

We zijn verheugd om te kunnen melden dat 7 politieke partijen vandaag op de PublicSpaces conferentie het digitale stembusakkoord hebben ondertekend! Het stembusakkoord werd opgesteld door Waag, Open State Foundation, Bits of Freedom & Amnesty International.

Vrijdagmiddag 12 maart 2021 is op de PublicSpaces conferentie in Amsterdam officieel het Digitale Stembusakkoord ondertekend door een brede samenstelling van politieke partijen. Onder andere D66 (Hind Dekker – Abdulaziz), GroenLinks (Andrew Harijgens), PvdA (Barbara Kathmann), SP (Tiers Bakker), Partij voor de Dieren (Sebastiaan van Pruissen), Volt (Itay Garmy), Piratenpartij (Matthijs Pontier) en Nida maken hiermee duidelijke afspraken over veilige digitalisering en bescherming van mensenrechten. 

In het akkoord staan 11 punten waar ondertekenaars zich aan committeren voor de komende regeerperiode. Zo beloven de partijen zich de komende tijd onder meer in te zetten voor strenger toezicht op algoritmes naar aanleiding van de toeslagenaffaire en voldoende middelen voor de autoriteit persoonsgegevens om burgers te beschermen. Ook staan er afspraken beschreven over het gebruik van open-source software door de overheid en een oproep tot verdere stimulering, beschikbaarheid en toepassing van versleuteling en encryptie van privégegevens.

Het stembusakkoord is een initiatief van Amnesty InternationalBits of FreedomOpen State Foundation en Waag. Tijdens het digitaliseringsdebat van 3 maart werd hier door verschillende politieke partijen de basis voor gelegd. 

De politieke en maatschappelijke urgentie voor een sterkere digitale politieke agenda is groot. Het gebruik van zelflerende algoritmes met grote gevolgen voor de rechtsstaat, de macht van socialemediaplatforms  of de wens van minister Grapperhaus om versleuteling te verzwakken en zo onze privécommunicatiete kunnen bekijken, geven daar onder andere grote urgentie aan. 

Voor het stembusakkoord zijn VVD, PVV, CDA, ChristenUnie, FvD en SGP ook benaderd, maar zij gaven geen gehoor aan die uitnodiging.busje komt zo

KLIK


 
Bron: Stembureau training 2021 

Geen opmerkingen: