zondag, juli 19, 2020

En er gebeurde een wonder:

         
".....
het is moeilijk uit te maken of dat
kwam doordat ze toevallig in een goede bui was of omdat ze haar
boosheid niet durfde te te tonen, maar ze kreeg een rare, ongezonde
lachbui. Ze lachte zo hard dat ze ervan begon te gieren en het leek
of ze een hartaanval kreeg. Het meest moest ze lachen om de woor-
den 'poepik' en 'ksj - ksjt'
.....
    Nou, wie had kunnen voorspellen dat het met een lachbui zou
aflopen! Dat de auteur van het woordenboek in stilte de zegenspreuk
zei, die je bidt als je aan een groot gevaar bent ontsnapt, spreekt
vanzelf ."
ingevoegd 3-8-20:

uit: Sjolom Aleichem,  Het leven een roman  
Autobiografie

Oorspronkelijke uitgave:Ale Werk foen Sjolom Alejchem, Sjolom Aleichem
New York 1927, 1927 Olga Rabinowitz
Vertaling uit het Jiddisch, Willy Brill, 1999
Nederlandse uitgave : Vassallucci, Amsterdam1999

Geen opmerkingen: