maandag, februari 12, 2018

De fout van Micha de Winter ; Dank jullie !!

Klik"De verhalen die nu door de commissie gepresenteerd worden, zijn soms ontroerend maar vaker hartverscheurend. Ze hebben stuk voor stuk mede vanwege de inmiddels hoge leeftijd van de slachtoffers, grote indruk op ons gemaakt. Uit respect voor de slachtoffers die hun jeugdherinneringen nog met ons hebben willen en kunnen delen, maar ook vanwege het historisch belang van de documenten heeft de commissie besloten om een aantal van deze verhalen te bundelen, en daarmee de hiervoor genoemde belofte gestand te doen. Een aantal geïnterviewden gaf er de voorkeur aan onder de eigen naam hun verhaal te vertellen, anderen hebben dit onder pseudoniem gedaan. Het resultaat is een uniek document waarin u op aangrijpende wijze een inkijk wordt gegeven in het leven van mensen die 75 jaar later vertellen over de herinneringen die zij hebben aan de tijd die zij als kind in de oorlogsjaren in de jeugdzorg hebben doorgebracht "

Micha de Winter
Voorwoord


Zou je van 6-hoog gehaald moeten zijn om er op 4 hoog bij te staan om toe te moeten kijken hoe je broertje door Zuster Eleonora door de wasfontein  geslagen werd toen hij in zijn bed had geplast terwijl je nog steeds niet weet hoe dat in vredesnaam heet omdat je niet dwars geslagen kan worden door een ronde bak, alleen maar kapot
archief Middelburg


Dat zijn momenten om blij te zijn met hersens in de archiefwereld ! Ook over besparingen, zoals ze ooit in Middelburg bedachten: er zijn 2 kanten ....een perforator en 2 boekbindersringen we are a country of undertakers


W.v.
Geen opmerkingen: