zaterdag, augustus 01, 2015

Sont-ils en triangle, en spirale, en carré? Openbaringen

klik
 "
...
 hoewel buitenaards leven wellicht bestaat en een vorm van intelligent buitenaards leven niet valt uit te sluiten, acht ik het bijzonder onwaarschijnlijk dat wij mister Spock ooit zullen ontmoeten." 

Jose Funes
Hoofd sterrenwacht Vaticaan 


NICOLA LO CALZO 

Geen opmerkingen: