woensdag, december 17, 2014

Oproep George (Ch.) B. Enschede tegen Pater Ton Lfbr. , Kruisheren ivm nieuw steunbewijs tbv herzieningsmogelijkheid

Oproep aan lotgenoot i.v.m. nieuw steunbewijs!


Vraagt haar cliënt George B. (G. Ch. B, destijds wonende te Enschede) die zij in 2010 bijstond in een klachtzaak
tegen Pater Ton Lfbr. van het Provincialaat der Kruisheren
contact met haar op te nemen.

De klachtzaak is destijds ongegrond verklaard wegens gebrek aan bewijs.

Recentelijk is mogelijk nieuw steunbewijs tegen deze aangeklaagde gevonden, zodat een herzieningsverzoek kan worden overwogen bij de Klachtencommissie van de RK Kerk.

Cliënt is verhuisd en ook zijn mailadres is veranderd.
Zijn nieuwe woonplaats en bereikbaarheidsgegevens zijn vooralsnog onbekend.

Mr. Nancy Viellevoye zoekt de heer George B. dringend, contact met haar te zoeken!
Wie brengt George B. en Mr. Viellevoye weer met elkaar in contact?

Reacties kunt u (ook) richten aan secretariaat@klokk.nl
bron KLOKK
Plaastingsdatum: 15-12-2014

Geen opmerkingen: