donderdag, oktober 28, 2010

Warning about about one of my links. Waarschuwing mbt een door mij gemaakt link

Sinds ruim 2 jaar of zo maak ik regelmatig gebruik van Clerical Whispers als een voor mijn doel handig berichtenoverzicht, soms een grinnik al was het alleen maar om de ook regelmatig opgeroepen vraagtekens. Ik had waarschijnlijk zonder nooit zo kunnen profiteren van de Ierse Revolutie als ik deed.
Het adres biedt mede door zijn lange bestaan niet alleen voor het actuele nieuws, maar ook een handige toegang tot oudere artikelen wanneer je -zeker mbt Ierland - iets probeert te snappen en je geen wandelende encyclopedie bent (of om even iets te snapen je scheel wilt betalen aan kranten-betaalarchieven)

Dat adres staat dan dus ook al lang tussen mijn links.

Gister gebruikte ik het door een mij verbazend artikel weer eens en ontdekte daarbij dat het best mogelijk is dat dit een site is van een van de vele figuren rond kerken/religie/geloof die de kluit proberen te belazeren.

Er wordt de indruk gewekt, ook door de informatie, dat het een site is van een (later een paar) Rooms Katholieke Ierse priester(s), die "gewoon" ergens "normaal" als RKK priester bezig is met God weet wat (een) Ierse RKK priester(s) zo al zou kunnen doen.
En dan ook nog eens van (een) nogal o.a. op het misbruik en de problemen van sexualiteit binnen de RKK c.q. Ierland sterk betrokken priester(s).

Sterker: eentje (inmiddels meerderen) die ter zelfbescherming juist daarom voorzichtig (moet) zijn met zijn identiteit.

Niet zo heel erg gek, dankzij haar repressie en hypocrisie barst de RKK in real life wereldwijd van dat soort mannen/priesters in allerlei soorten en maten.
En er zijn toenemend RKK priesters zijn die het internet gaan gebruiken voor van alles en nog wat, varierend van hun wat zij in alle integriteit als priesterlijke taken zien via hun noodzakelijke strijd binnen de RKK, tot puur seksuele perversie. Misschien zitten er in borduurclubjes en kruiswoordraadselfanaten ook nog wel de nodige, geen idee; het zijn tenslotte net mensen.

En vooral: verdacht regelmatig manmensen met de noodzaak zich op de meest vreemde momenten te beroepen op een al dan niet vermeende autoriteit als priester.
Gods Handels Reizigers.

Wat er ook op het internet in ieder geval ook hoe langer hoe meer zijn, zijn de Opper Gods Handelsreizigers, de Goddelijke Inquisitie - al dan niet met erkende benoemingen enz. - die anderen de mond proberen te snoeren om welke reden, varierend van hun RK kerkelijke opvatingen tot psychiatrische aandoeningen, dan ook. En dat lukt ze verdacht regelmatig nog ook, niet in de laatste plaats bij oudere gelovigen w.o. priesters.

Hoe dan ook: dergelijke berichtgeving is er dus ook mbt. de man (of vrouw, geen idee) achter Clerical Whispers, op het internet en misschien wel via andere media (krant/tv) in Ierland.

Hoe het zit? Geen idee. ik kwam de informatie tegen en geef die dus opnlijk door want ik heb geen enkele zin om die link te verwijderen.
Dat lost niks op en zou bovendien inmiddels - ook in mijn persoonlijk opgedane ervaringen van de afgelopen jaren - te belachelijk zijn om los te lopen!

Binen de RKK worden zware criminelen beschermd. Binnen de RKK aanwezigheid op het internet wordt met al dan geen aktieve goedkeuring en toestemming criminaliteit en fraude gepleegd, in mijn ervaringen met kerkhierarchische toestemming of aaien over priestelijke en daaraan gelieerde bollen zelfs geïnitieerd

Smeerlapperij ook van de RKK op allerlei terreinen is zich al jaren toenemend aan het verplaatsen naar het internet.

Met die werkelijkheid zullen we dus rekening moeten (leren) houden ook op het internet. Geen enkele reden om mijn link naar Clerical Whispers weg te halen dus.
Integendeel: ik heb in mijn gebruik van die site nog nooit iets gemerkt van belazerd worden. Opnieuw: integendeel!


-Het kan best zijn dat een Iers RKK priester(groep) is, "
- Het kan best zijn dat het een Iers RKK priester is, die misschien wel net zo boos kan zijn als ik of met een humor waar een psychiater handenwrijvend gelukkig van kan worden.
-Het kan best zijn dat het geen priester is, da's dan jammer voor de Ierse RKK, hij/zij/het is bepaald niet op het achterhoofd gevallen.
-Het kan best zijn dat het een Amerikaans vroegere crimineel is, geen idee. Ben ik ook absoluut niet in geinteresseerd: moge er wereldwijd velen in de bajes komen waar anderen op deze en vele andere manieren gebruik van mogen en kunnen maken! Beter een crimineel vanuit Ierland op het Net dan - al dan niet met kennis en/of toestemming van verantwoordelijken in een kerk met kinderen werkend in Rotterdam, Peru, Dublin, de Philipijnen of waar dan ook.
-Het kan best zijn dat het een huwelijkszwendelaar in Ierland is: ik zou nog geen dag niet 1/10.000 e van dat soort figuren te eten willen hoeven geven, heb persoonlijk geen huwelijksplannen in welke religie dan ook en kan met dergelijke informatie anders dan denken: tja , wat een zak, niks.
- Het kan best zijn dat het BXVI hoogst persoonlijk is die wel eens wil zien hoe internet met de overdosis idioten eigenlijk werkt, wat dan misschien wel heel verstandig van hem zou zijn.

Kortom: geen idee.
Mijn ervaringskennis leert dat de site prima te gebruiken is. Nuchterheid gebiedt: let extra op de bronnen, maar die staan onder elk bericht, bijna, altijd vermeld.

Er is 1 extra risico merkte ik: je kunt verwezen worden naar een site waar meer dan bedenkelijke privé informatie gevraagd wordt. Maar dat is - naar mijn waarneming - kennelijk alleen wanneer je meent roeping te hebben. En op zo'n moment kan wie dan ook maar beter eerst eens even na denken wat en wie je eigenlijk hoort roepen of wat en wie een ander hoort roepen

Oftewel: hier is mijn informatie, wat links wil je verder kijken en 3 tips:
- gedenk de paus .
- controleer zijn bronnen!
- en mijn meest waardevolle persoonlijke ervaring van afgelopen jaren: doe je mond open vooral in real life over wat dan ook wat je vreemd vind, misschien zelfs beangstigend, in je ervaringen met het internet. Zeker wanneer je ervaringen hebt met (jeugd) misbruik. Laat je niet meeslepen in - perverse - machtstrucjes van een ander en gooi je illussies dat alleen kinderen of jongeren gevaar lopen op het internet overboord en doe je mond open, hoe krankzinnig je ervaringen ook lijken te zijn!!! Ieder mens die zich op welke manier dan ook met religie/geloof bezig houd is kwetsbaar, maar itt dagdromen heeft iedereen het alleenrecht op zijn of haar eigen nachtmerries.

Verder? Geen idee, je hoeft om zo'n site te lezen tenslotte geen contact op te nemen of wat dan ook. Bovendien weet jij veel, ik kan tenslotte ook wel een idioot zijn.

En wanneer het je allemaal je neus uit komt bestaat bestaan hiervoor natuurlijk naast het gebed tot de Heilige Isidorus vanuit de US altijd nog de Rooms Katholieke Kleurplaat.


(PS. Aanbod van een staf, mijter noch priesterschap laat staan het sekretaresseschap op grond hiervan worden niet gewaardeerd! Huwelijksaanzoeken slechts van kandidaten (m/v) met aantoonbaar overdadige bankrekening én een gaatje in het hoofd, acute hartproblemen plus geamputeerde handjes en geboren vóór 1920, voorzien van een briefje van een dokter met apostille waaruit alle 4 details blijkt. Dank voor de medewerking ) .

Geen opmerkingen: